AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 19, 06:30 PM
પશુમાં મુખ્ય અને ગૌણ ખનિજ તત્વોનું મહત્વ
દુધારુ પશુઓને સામાન્ય શારીરિક સંરક્ષણ, વિકાસ અને પ્રજનન હેતુ આહારમાં ઘણા બધા ખનિજ તત્વોની જરૂરિયાત હોય છે. જે ખનિજ તત્ત્વની વધુ માત્રામાં જરૂર હોય છે, તેને મુખ્ય ખનિજ...
પશુપાલન  |  NDDB
164
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Aug 19, 06:30 PM
પશુ ને ગાંઠિયો તાવના લક્ષણ અને તેની સારવાર
આ રોગ જીવાણું દ્વારા ફેલાય છે જે ગાય અને ભેંસ બંનેને થઇ શકે છે. આ રોગમાં પશુને પાછલા પગ પર સોજો આવે, સખત તાવ આવે, પશુ ચાલી ના શકે(લંગડાય), થાપાના ભાગે ખરાબ વાસવાળુ...
પશુપાલન  |  hpagrisnet.gov.in
185
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Aug 19, 06:30 PM
વાછરડા/વાછરડીનું પોષણ
વાછરડા વાછરડીના સંરક્ષણ પણ ડેરી ફાર્મ ની સફળતા ટકેલી હોય છે. વાછરડાઓનું પ્રારંભિક જીવન માં ઝડપી વિકાસ અને પરિપક્વતા માટે સારું પોષણ ખુબ જરૂરી હોય છે. તેમના યૌવન સમયે...
પશુપાલન  |  NDDB
296
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jul 19, 06:30 PM
ઘર પર બનાવો સંતુલિત પશુ આહાર
સંતુલિત પશુ આહાર પશુઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે સંતુલિત આહારમાંથી પશુમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધે છે, સાથે સાથે પશુઓ સ્વસ્થ પણ રહે છે.આ કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી, સંતુલિત...
પશુપાલન  |  કૃષિ જાગરણ
324
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
પશુની ખરીદી વખતે ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા
મોટાભાગના પશુપાલક બીજી જગ્યાએથી ઉંચી કિંમત આપીને પશુ ખરીદી કરતા હોય છે. પરંતુ પછીથી ખબર પડે છે કે દૂધનું ઉત્પાદન તેટલું જ નથી જેટલું વચેટિયા, વેપારીએ કે પશુપાલકે જણાવ્યું...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
619
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
દુજણાં પશુને બાહ્ય પરોપજીવીથી રક્ષણ
બાહ્ય પરોપજીવીઓ પશુના વાળ અને ચામડી પર રહે છે અને પશુઓને બહારથી નુકસાન કરે છે. બાહ્ય પરોપજીવી પશુના શરીર પર સ્થાયીરૂપે અથવા સમય-સમય પર પોષણ મેળવવા માટે શરીર પર ચોંટી...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
286
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
વરસાદી સિઝનમાં લાભદાયી પશુપાલન માટેની સલાહ
વરસાદની મોસમના સંભવિત લાભો વચ્ચે, ચોક્કસ સાવચેતીઓ છે કે જે ખાસ કરીને પશુપાલકો દ્વારા સંભાળ લેવી જોઈએ. જો ખેડૂત સાવચેત ન હોય, તો પ્રાણીઓ રોગો થી મૃત્યુ પામે છે. તેથી,...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
385
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 06:00 PM
પ્રાણીઓમાં રસીકરણનું મહત્વ (ભાગ -2)
જેમ આપણે ભાગ -1 માં જોયું, રસીકરણ પ્રાણીઓને કેવી રીતે તંદુરસ્ત રાખવા માટે મદદ કરે છે. આ ભાગમાં આપણે જોઈશું કે ક્યાં રોગ માટે ક્યારે રસીકરણ કરાવવું જોઈએ. ખરવાનો રોગ:...
પશુપાલન  |  પશુ સંદેશ
414
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 06:00 PM
પશુમાં રસીકરણનું મહત્વ (ભાગ -૧)
પશુઓમાં સ્વાસ્થ્યનું મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે, કારણ કે દર વર્ષે હજારો દુધારું પશુ ખતરનાક બીમારી જેવીકે, ગળસૂંઢો,ખરવા- મોવાસા,તનછ ના સંક્રમણ ના કારણે મારી જાય છે જેથી પશુપાલકોને...
પશુપાલન  |  પશુ સંદેશ
460
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
પૂરની સ્થિતિ માં પશુઓની સંભાળ
પૂરની શક્યતા પર પશુ સંરક્ષણ માટે પગલાં • પશુઓને બાંધી ન રાખવું, તેમને ખુલ્લું રાખવું. • પૂરની શક્યતા હોય ત્યારે પશુઓને તાત્કાલિક ઊંચી અને સલામત સ્થળ પર લઈ જવા. • પશુઓને...
પશુપાલન  |  પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
407
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jun 19, 06:00 PM
પશુઓમાં ચરમ(કૃમિ)થી થતું નુકસાન અને તેના ઉપાયો
મોટાભાગના પશુપાલકોને માહિતી અભાવના કારણે ચરમ (કૃમિનાશન) ની દવાઓ આપતા નથી, જેનાથી પશુઓનું સ્વાસ્થ્ય કમજોર થાય છે, તેમજ પશુપાલકને નાણાકીય આર્થિક નુકસાન...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
761
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 10:00 AM
આધુનિક પશુપાલન તકનીકો:
ફિનલેન્ડમાં ઉત્પાદિત ખોરાકની ઉત્તમ ગુણવત્તા એ કૃષિ ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ ધોરણો પર આધારિત છે, જેમાં આધુનિક કૃષિ તકનીકનો ઉપયોગ અને ખેતરના પ્રાણીઓની સુખાકારીને સુનિશ્ચિત કરવાનો...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  બિઝનેસ ફિનલેન્ડ.
445
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 06:00 PM
પશુઓ માટે મીનરલ મિક્સર, મીઠું અને પાપડીયા ખારાનું મહત્વ
• પાડી, વાછરડીનો ઝડપી વિકાસ થાય. • જાનવર નિયમીત વેતરે આવે અને વહેલું બંઘાય. • તંદુરસ્ત બચ્ચાનો જન્મ થાય અને દૂધ ઉત્પાદકમાં વધારો થાય. • ...
પશુપાલન  |  અમુલ
1467
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 May 19, 06:00 AM
પશુમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન
પુખ્ત ગાય અને ભેંસને ૫૦ ગ્રામ અને નાના પશુને દરરોજ ૨૫ ગ્રામ ખનીજ ક્ષાર મિશ્રણ આપો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
369
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 PM
ગાભણ ગાય-ભેંસની સારસંભાળ
આ સંભાળ શા માટે? નફાકારક પશુપાલન માટે ગાય - ભેંસમાં દર ૧૩ કે ૧૪ માસે નિયમિત વિયાણ થાય અને તંદુરસ્ત વાછરડાંનો જન્મ થાય તે જરૂરી છે . આ અંગે વિયાણ બાદ ૩ થી ૪ માસમાં પશુનું...
પશુપાલન  |  પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
739
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
કુત્રિમ બીજદાન(AI) અને તેના ફાયદા
પ્રસ્તાવના:ઉચ્ચ આનુવાંશિક ગુણો ધરાવતા નર પશુમાંથી વૈજ્ઞાનિક ઢબે કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા એકત્રિત કરેલ બીજને થીજવી વેતરમાં આવેલ માદા પશુના જનનાંગોમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનોની મદદથી...
પશુપાલન  |  ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડ(ગાંધીનગર)
466
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 PM
ઉનાળા દરમિયાન પશુઓને લૂથી બચાવો
ઉનાળામાં પશુ પાલકોએ પશુઓની વિશેષ સંભાળ લેવી જોઈએ. આ સમયે, પશુઓ ઉત્કૃષ્ટ ગરમી અને લૂના કારણે અસરગ્રસ્ત થઈ શકે છે. ગરમ પવનોને કારણે, પ્રાણીઓની ચામડી સુકાઇ જાય છે અને...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
309
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 PM
બકરાંની પસંદગી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા
બકરાંની ખરીદી પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ અનુસાર કરવી જોઇએ. જેને પહેલેથી જ સંતતિ હોય તેવી બકરીની ખરીદી કરવી ઉચિત છે. • જ્યારે બકરાંની જાતની પસંદગી કરતા હોવ ત્યારે, જોડિયા બચ્ચા...
પશુપાલન  |  એગ્રોવન
324
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Apr 19, 06:00 PM
પશુના સ્વાસ્થને સુધારવા પ્રાથમિક સારવારની મદદ
પશુઓના શરીર પર જુદાજુદા પ્રકારના વાયરલ અને બેક્ટેરીયલ રોગો થાય છે જે ઘણી રીતે શરીરમાં દાખલ થાય છે. આ ચેપ અથવા રોગ અનુકુળ વાતાવરણની પરિસ્થિતિમાં વધે છે. જો કોઈ તેના...
પશુપાલન  |  એગ્રોવન
284
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 PM
દુધાળા પશુઓને સંતુલિત આહાર આપવો
યોગ્ય વિકાસ અને દૂધ ઉત્પાદન માટે પશુઓને જુદી જુદી ખાદ્ય સામગ્રી જરૂરી છે. તેની ઉમર અને દૂધ ઉત્પાદનના પ્રમાણના આધારે ન્યુનતમ કિંમતમાં સંતુલિત આહાર મળવો જોઈએ, પશુને...
પશુપાલન  |  એગ્રોવન
566
54
વધુ જુઓ