Looking for our company website?  
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અભિષેક દેવા રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી @ 4 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
80
0
રીંગણના પાકમાં યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂત નામ - શ્રી કુર્દસ વાઘેલા રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક પદ્ધતિથી આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
282
3
કપાસની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ માટે ખાતરની ભલામણ કરેલ જથ્થો આપો
ખેડૂત નામ - શ્રી દેવીન્દ્રપ્પા રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 25 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26 અને 8 કિલો મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એક સાથે જમીનમાં આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
526
58
કોબીજ ના પાકમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સરીફ મંડળ રાજ્ય - પશ્ચિમ બંગાળ સલાહ - મેટાલેક્સિલ 4% + મેંન્કોઝેબ 64% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
130
7
મગફળીના પાકનો સ્વસ્થ વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી હરિલાલ સોહનલાલ જાટ રાજ્ય- રાજસ્થાન સલાહ - પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
302
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Sep 19, 04:00 PM
ફૂગના ઉપદ્રવને કારણે આદુમાં મંદ વૃદ્ધિ
ખેડૂત નામ - શ્રી પાંડુરંગ અવધડ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ - કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
156
26
સોયાબીનના પાકમાં ઇયળનો ઉપદ્રવ
ખેડુતનું નામ : શ્રી બાલાજી શિંદે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - થાયોડિકાર્બ 75% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
166
9
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતોના કારણે વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અમર રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ ઉપાય : સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
209
7
હળદરના પાકમાં સારા ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી શિવાજી સુલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : પ્રતિ એકર દીઠ 13: 40: 13 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું અને પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
268
15
સોયાબીન પાકમાં પાન ખાનાર ઈયરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અતિશ્રેય દુબે રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: થાયોડીકાર્બ 70% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
217
10
મહત્તમ ડાંગર ઉપજ માટે ખાતરની ભલામણ કરેલ માત્રા આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મહિપાલ રેડ્ડી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા, 8 કિલો ઝીંક સલ્ફેટ ને ભેળવીને આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
413
5
મગફળીના સારા ઉત્પાદન માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો છંટકાવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ભરત કાકડીયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : ચિલિટેડ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
302
5
નીંદણ વિનાનો અને સ્વસ્થ આદુનો પાક.
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ગણેશ દવંગે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 19: 19: 19 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
360
14
ડુંગળીના પાકમાં કાળીયા રોગનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. પુરુષોત્તમ જી રાજ્ય: કર્ણાટક ઉપાય : પ્રોપીનેબ 70% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
396
36
તલની સારી વૃદ્ધિ માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ભાવિક રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : તલની સારી ગુણવત્તા માટે 20 ગ્રામ દીઠ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
233
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Sep 19, 04:00 PM
મકાઈનું મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. રોશન રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા, 8 કિલો ઝીંક સલ્ફેટ ભેળવીને આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
274
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Sep 19, 04:00 PM
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. નાગેન્દ્રપ્પા રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે 20 ગ્રામ દીઠ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
230
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 19, 04:00 PM
મરચાંના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સંતોષ વિરગોની રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: નિયંત્રણ હેતુ સ્પિનોસેડ 45% @7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
378
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Aug 19, 04:00 PM
આદુની ઝડપી વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતરનો જથ્થો આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. રાકેશ રેડ્ડી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
294
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Aug 19, 04:00 PM
સ્વસ્થ અને નિંદામણમુક્ત કપાસનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામેશ્વર સાવરકર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર જાત : રાસી 659 સલાહ: 20 ગ્રામ દીઠ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
848
47
વધુ જુઓ