કિસાન સમ્માન નિધિના બીજા હપ્તામાં 2.66 કરોડ ખેડૂતોને મોકલ્યા
કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના(પીએમ-કિસાન)ના બીજા હપ્તામાં 2.66 કરોડ ખેડૂતોના ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં 2-2 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે....
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 12:00 PM
મગફળીના વાવેતર માટે જાત પસંદગી
ખેડૂત મિત્રો, મગફળીનો પાક ગુજરાત ના ખેડૂતો માટે ખુબ અગત્યનો છે.સામાન્ય રીતે રેતાળ, ગોરાડું, કાળી, સારી નીતાર શક્તિવાળી જમીનમાં મગફળીનો પાક થાય છે. મગફળીના મબલક ઉત્પાદન...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
20
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 10:00 AM
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા લશ્કરી ઇયળ માટેની સલાહ
તાજેતરમાં, ભારત સરકારના, કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય કૃષિ સહકાર, વિભાગ દ્વારા મકાઇના પાકમાં પડતી લશ્કરી ઇયળના વ્યવસ્થાપન માટે કેટલાંક જરૂરી પગલાંઓ અંગેનું સૂચન કરવામાં આવ્યું....
ગુરુ જ્ઞાન  |  GOI - Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
6
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 06:00 AM
રીંગણમાં ફળ અને ડુખ કોરીખાનાર ઈયરનું નિયંત્રણ
ફળ અને ડુખ કોરીખાનાર ઈયરના શરૂઆતી તબક્કામાં નીમ ઓઈલ ૧૦૦૦૦ પીપીએમ ૫૦૦મિલી પ્રતિ એકર અથવા બેસિલસ થુરિન્જેન્સિસ ૪૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર અથવા બેવેરિયા બેસીયાના ૧% ડબલ્યુ. પી....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
17
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 04:00 PM
મરચામાં ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પુષ્કર લાલ ટેલી રાજ્ય - રાજસ્થાન ઉપાય - ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8% એસ એલ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ સ્પ્રે કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
71
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 01:00 PM
ત્રણ કિલોની એક કેરીની કિંમત ૫૦૦ રૂપિયા !
ફળનો રાજા કેરી આલ્ફાન્સો (હાપુસ) ને મધ્ય પ્રદેશની એક કેરી ટક્કર આપી રહી છે.તેની એક કેરી લગભગ ત્રણ કિલોના થાય છે અને એની કિંમત છે ૫૦૦ રૂપિયા.આ કેરી છે અફગાનિસ્તાન મૂળ...
કૃષિ વર્તા  |  પુઢારી
29
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 10:00 AM
યાંત્રિક પદ્ધતિથી નિંદામણ નિયંત્રણ
નીંદણ નિયંત્રણ સાથે આંતર ખેડ કરતુ ફિંગર વીડર ફાયદા • જમીનના ધોવાણ અટકાવવા મદદરૂપ. • નાઇટ્રોજનનું ધોવાણ ઘટાડે છે. • પર્યાવરણમાં જૈવવિવિધતા પ્રોત્સાહન. • ખેતરમાં વધારાની...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કે યુ એલ ટી અનક્ર્રાટ મેનેજમેન્ટ
235
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 06:00 AM
ઉગતા કપાસ પર ચાંચવા દ્વારા થયેલ નુકસાન વિશે જાણો
પુખ્ત ચાંચવા પાનની કિનારી ખાય છે.ક્યારેક, નાના છિદ્રો દેખાય છે જયારે પાનનું કદ વધે છે તેમ છિદ્રો પણ વધે છે. જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાને બદલે, વહેલી સવારમાં તેમને એકત્રિત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
28
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 04:00 PM
ગલગોટાનું આકર્ષક અને સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મેહુલભાઈ રાજ્ય-ગુજરાત સલાહ - પંપ દીઠ ૨૦ ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
127
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 01:00 PM
યુરોપમાં ભારતીય દ્રાક્ષની નિકાસ 31% વધી
પુણે: ભારતીય દ્રાક્ષ યુરોપના લોકોને ખૂબ 'મીઠી' લાગી રહી છે. નિકાસ સિઝન 2018-19 માં ભારતથી યુરોપમાં નિકાસ 31 ટકા વધી છે,તેવી જ રીતે રશિયા, ચીન અને અન્ય દેશોના નિકાસમાં...
કૃષિ વર્તા  |  સકાલ
21
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 10:00 AM
જ્યારે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે જ તમે નિંદામણનાશકનો છંટકાવ કરો છો?
હા કે ના  |  AgroStar Poll
379
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 06:00 AM
કેળની સારી ગુણવત્તા માટે
ફેરરોપણીના ૭-૮ મહિના બાદ પોટેશિયમ સલ્ફેટ ૧૦ ગ્રામ + સ્ટીકર 0.૫ પ્રતિ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને કેળની લુમ્બ ઉપર છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
103
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 04:00 PM
ટેટીના પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સેંથેલ કુમાર રાજ્ય-તમિલનાડુ ઉકેલ -કાર્ટપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% નો 25 ગ્રામ પંપ દીઠ છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
49
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 01:00 PM
નાબાર્ડ દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપ માટે 700 કરોડનું ભંડોળ
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેન્ક(નાબાર્ડ)એ કૃષિ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોની સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ માટે રૂ.700 કરોડનું ભંડોળ જાહેર કર્યું છે.સત્તાવાર નિવેદનમાં...
કૃષિ વર્તા  |  દ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ
37
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 10:00 AM
કેરીમાં ડૂંખ કોરીખાનાર ઈયળના વ્યવસ્થાપન માટે હીલર કમ સીલર
કેરીમાં ડૂંખ કોરી ખાનાર ઈયળના વ્યવસ્થાપન માટે હીલર કમ સીલર, આ તકનીક બેંગ્લોર સ્થિત આઇઆઇએચઆર દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે. • તે ટકાઉ (કાયમી) ઉપાય છે ( અર્થાત તે જ ઋતુમાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
185
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 06:00 AM
મરચીમાં ડાયબેક રોગનું નિયંત્રણ
મરચીમાં ડાયબેક રોગના નિયંત્રણ માટે મરચાંમાં ડાઇબૅકનું નિયંત્રણ કરવા માટે ક્લોરોથિઓનિલ 75% ડબ્લ્યુપી @ 400 ગ્રામ પ્રતિ એકર અથવા ડિકેન્કોનઝોલ 25% ઇસી @ 100 મિલી પ્રતિ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
115
24
કેન્દ્ર એ મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત સહિત 6 રાજ્યોને આપી ચેતવણી
સેન્ટ્રલ વૉટર આયોગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા માર્ગદર્શિકાઓમાં, એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ડેમ અને જળાશયોમાં પાણી ઝડપથી સુકાઇ રહ્યું છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં પાણીની...
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
37
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
ડુંગળીની નિકાસમાં થયો વધારો: ભાવ થયા મજબૂત
દેશમાં ડુંગળીની નિકાસમાં ઝડપી વધારો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને છેલ્લા છ મહિના દરમિયાન સરેરાશ ડુંગળીના ભાવ નીચા રહ્યા હોવાથી નિકાસ વેપારો વધ્યા હતા. ભારતનાં હરીફ દેશોમાં...
કૃષિ વર્તા  |  સંદેશ ન્યૂઝ પેપર
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
કુત્રિમ બીજદાન(AI) અને તેના ફાયદા
પ્રસ્તાવના:ઉચ્ચ આનુવાંશિક ગુણો ધરાવતા નર પશુમાંથી વૈજ્ઞાનિક ઢબે કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા એકત્રિત કરેલ બીજને થીજવી વેતરમાં આવેલ માદા પશુના જનનાંગોમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનોની મદદથી...
પશુપાલન  |  ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડ(ગાંધીનગર)
315
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 04:00 PM
બાજરાના પાકની ઝડપી વૃદ્ધિ માટે
ખેડૂતનું નામ -શ્રી. જતીન રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન- એક પિયત આપવી જરૂરી છે
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
189
27
વધુ જુઓ