પ્રતિક ગોહેલ
Gujarat
19 Aug 19, 03:39 PM
2
0
0
0
Dharmendr
Surendranagar, Gujarat
19 Aug 19, 03:38 PM
1
0
1
0
Kishor Buha
Gujarat
19 Aug 19, 03:36 PM
kapas
2
0
0
0
Kishor Buha
Gujarat
19 Aug 19, 03:36 PM
magfali Kevi se 60 divasni
0
0
0
0
Bhikhabhai Bhaychandbhai Patel
Gujarat
19 Aug 19, 03:36 PM
0
0
0
0
Bhikhabhai Bhaychandbhai Patel
Gujarat
19 Aug 19, 03:35 PM
0
0
0
0
Aliasgar
Gujarat
19 Aug 19, 03:34 PM
49 divas nokapa che kai kharabi hoy to salah apo
0
0
0
0
ભીખુભાઇ વી. પરમાર
Gujarat
19 Aug 19, 03:25 PM
પાન ગોળ વળે ને વાઇડ મસરી નથી ને કોઈ પકાર ની જીવાત નથી ને દવા નો સડકાવ ,,,વાઇડ મસરીનો મોવેન્ડો,ને ફુગનાસક મેલોટી,ને થેસર નો સડકાવ કરેલ
0
0
0
0
V
Valaki Vipul Gobar Bhai
Mahuva, Gujarat
19 Aug 19, 03:25 PM
upai batavo
0
0
0
0
V
Valaki Vipul Gobar Bhai
Mahuva, Gujarat
19 Aug 19, 03:24 PM
0
0
0
0
Kripalsinh Rathod
Gujarat
19 Aug 19, 03:21 PM
0
0
1
0
Ajayparmar
Gujarat
19 Aug 19, 03:19 PM
0
0
0
0
Rajput Vikramsinh
Motipura, Gujarat
19 Aug 19, 03:12 PM
એરંડામાં પાંદડા જીવાતો ખાઈ જાય છે એનો ઉપાય
1
0
1
0
Krishnakant koli
Gujarat
19 Aug 19, 03:04 PM
સુપર સોના દવા કપાસ કેટલા દિવસ નો થાય ત્યાસુધી છટાય?
0
0
1
0
S
Sadik.vohar
Gujarat
19 Aug 19, 03:00 PM
nikora.bhruch
0
0
0
0
હરેશ મથુરભાઈ ધરજીય
Gujarat
19 Aug 19, 02:56 PM
0
0
0
0
Upendra patel
Gujarat
19 Aug 19, 02:54 PM
aap mo Amul company nu kayu cattle feed male 6
0
0
0
0
પટેલ. મુકેશ
Gujarat
19 Aug 19, 02:50 PM
મગ ની દવા
0
0
1
0
P
Patel Chiragkumar Balvantbhai
Tenpur, Gujarat
19 Aug 19, 02:42 PM
આ રોગ આવ્યો સો
1
0
0
0
Prajapati Baldev
Gujarat
19 Aug 19, 02:41 PM
કપાસ ના પાન કપ આકાર ના થાય છે તેના માટે શું કરવુ
1
0
0
0
View more