Looking for our company website?  
AmolMANVEL Maghade
Maharashtra
22 Aug 19, 10:30 PM

0
0
3
0
Comments (2)
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Maharashtra
23 Aug 19, 08:50 AM

सध्या आपण पिकाच्या वाढीसाठी १३:४०:१३ @ ५ किलो + ह्यूमिक ऍसिड @ ५०० ग्राम प्रति एकर प्रति २०० लिटर ठिबक द्वारे दयावे. 

AmolMANVEL Maghade
Maharashtra
22 Aug 19, 10:31 PM

Futve