ખોડુત વરસાદ ની ચિંતા માં બિડી પીવે છે

167
34
11
15
Comments (8)
मंगलाराम $नगाराम जी सुथार गांव साईयो का तला पचायत धनाऊ जिला बाङमेर राजस्थान
Rajasthan
30 Jul 19, 12:57 PM

0
0
Comments (1)
एग्रोस्टार एग्रीडॉक्टर
Rajasthan
30 Jul 19, 01:50 PM

नमस्कार मंगलाराम जी, एग्रोस्टार परिवार में आपका स्वागत है । एप्लीकेशन के माध्यम से किसानो को उनकी फसलो में आने वाली बीमारी, रोग, किट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के साथ ही साथ में फसल में पोषण प्रबंधन की जानकारी देते है और उससे किसानो को फायदा मिलता है | इसलिए आप फसल संबंधित अपना अनुभव बताए। ये प्लाटफॉम खेती संबंधित चर्चा के लिए है। धन्यवाद। एग्री डॉ.नेवसे।

0
0
હરદાસભાઈ માડમ આહિર
Khambhalia, Devbhumi Dwarka, Gujarat
31 Jul 19, 07:12 AM

Are bhai aa vistar ma to havaman vibhag Roj varsad ni aagahi aape che

1
0
Vipul Ram
Arithiya, Gujarat
31 Jul 19, 03:17 PM

જય મુરલીધર

0
0
Rajeshgoowd..Kote
Karnataka
31 Jul 19, 08:31 PM

0
0
D
Dhruvil Bhadaniya
Gujarat
01 Aug 19, 11:41 AM

Chalu rakho....

0
0
Virender Kumar
Gurugram, Haryana
01 Aug 19, 01:04 PM

Very good

0
0
ಮಂಜುನಾಥ ..B
Karnataka
02 Aug 19, 09:05 PM

ಮಂಜುನಾಥ..B

0
0
Comments (1)
ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ
Karnataka
03 Aug 19, 11:35 AM

ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಸರ್, ಟೊಮೇಟೊ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಫಸಲಿನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಗ್ರಿ ಡಾ. ಕುಂಬಾರ 

0
0
Prashant Kumar
Khiriwar alias Kharcha, Jharkhand
03 Aug 19, 09:55 AM

0
0
Comments (1)
एग्रोस्टार एग्रीडॉक्टर
Rajasthan
03 Aug 19, 10:22 AM

नमस्कार प्रशांत जी, एग्रोस्टार परिवार में आपका स्वागत है। अप्लिकेशन के माध्यम से किसानो को उनकी फसलो में आनेवाली बिमारि, रोग, किट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के साथ ही साथ में फसल में पोषण प्रबंधन की जानकारी देते है और उससे किसानो को फायदा मिलता है। इसिलिए आप फसल सम्बंधित अपना अनुभव बताए. ये प्लाटफॉम खेती सम्बंधित चर्चा के लिए है । धन्यवाद। एग्री डॉ. पाटील।

0
0