Karan Sandhu
Rajasthan
19 Aug 19, 12:02 PM
sweed macchr or harra mscchr hai kya kre pehel payriporxifen 10% + delegate ki hoi hai ?
0
0
0
0
Maheshsingh
Rajasthan
19 Aug 19, 12:01 PM
Mahesh Singh Chauhan
0
0
0
0
U
Uma Ram
Uttar Pradesh
19 Aug 19, 12:00 PM
0
0
1
0
Dhaneshvar Verma
Mandla, Chhattisgarh
19 Aug 19, 12:00 PM
0
0
0
1
Shekhar N Sangadari
Rajasthan
19 Aug 19, 11:57 AM
0
0
0
0
Amba Lal Dangi
Rajasthan
19 Aug 19, 11:54 AM
1
0
3
0
Y
Yash Pal Singh
Uttar Pradesh
19 Aug 19, 11:51 AM
I ganna 38 ki choti sukh rahi ha
0
0
0
0
M
Mantu Yadav
Hathia, Bihar
19 Aug 19, 11:51 AM
0
0
1
0
Narender Singh
Haryana
19 Aug 19, 11:51 AM
what problam
0
0
0
0
बिपिन चौबे
Uttar Pradesh
19 Aug 19, 11:50 AM
खर पतवार नाशक दवा बताये
0
0
1
0
Sushanta kumar behera
Odisha
19 Aug 19, 11:49 AM
0
0
0
0
Ravikant Ray
Diaman, Bihar
19 Aug 19, 11:47 AM
20 Din ka rupwa wyahuaa dhan hai
0
0
0
0
R
Rajkumar Chudhary
Uttar Pradesh
19 Aug 19, 11:46 AM
Khali Khet Hai usme Bajra bolo ya nahi
0
0
0
0
सूर्यप्रकाश यादव
Prayagraj, Uttar Pradesh
19 Aug 19, 11:45 AM
किंगडम लथदध्वलल
0
0
0
0
P
Pushpendra
Kanjra, Madhya Pradesh
19 Aug 19, 11:44 AM
0
0
0
0
Ladusingh Seervi
Rajasthan
19 Aug 19, 11:43 AM
0
0
0
0
C
Chhatanki Kumar Yadav
Dhapri, Bihar
19 Aug 19, 11:42 AM
Makai ka patta me kuda lag raha hi
0
0
0
1
C
Chhatanki Kumar Yadav
Dhapri, Bihar
19 Aug 19, 11:40 AM
1
0
0
0
Gajendar Singh
Uttar Pradesh
19 Aug 19, 11:40 AM
1
0
0
0
Ladusingh Seervi
Rajasthan
19 Aug 19, 11:40 AM
1
0
1
0
বেশি দেখুন