నరయణ
Andhra Pradesh
22 Jul 19, 05:30 PM
నరయణ, ఉలికిపోనుకుఎమదుకోటల
0
0
0
0
harish
Andhra Pradesh
22 Jul 19, 05:28 PM
వేరుశెనగ ఓడదిగుబడి పెంచే గారికి ముందు చెప్పండి
0
0
0
0
Narsimha
Jangiligonda, Telangana
22 Jul 19, 05:20 PM
ఏ మందు కొట్టాలి..
0
0
0
0
s
sirajuddin
Andhra Pradesh
22 Jul 19, 05:01 PM
0
0
3
0
Gangadhar Yadav
Telangana
22 Jul 19, 04:58 PM
0
0
1
0
Aloth Narendar
Telangana
22 Jul 19, 04:55 PM
namaste agrostar sir or madam eppudu miru cheptunna pesticides example imidaclopride lanti vi mokka yokka anni stage lo vadavaccha
0
0
2
0
Raja
Papinenipalli, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:48 PM
elavundi
0
0
1
0
S
Settipalli Saikumari
Dharmavaram, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:37 PM
how to reduce it in mirchi
0
0
3
0
Satyarao
Peddaraopalle, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:23 PM
Patti sleeve Pina ila holes avuthunnai deeniki yedina pariskaram cheppandi
0
0
3
0
M
Muddas PRASAD
Muthaloor, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:12 PM
0
0
1
0
M
Muddas PRASAD
Muthaloor, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:10 PM
Mirapa loo mokalu chanipotunaie
0
0
1
0
M
Muddas PRASAD
Muthaloor, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 04:07 PM
Sir mirapa loo moral chanilotunaiee
0
0
1
0
N
N V LAKSHMAN
Andhra Pradesh
22 Jul 19, 03:30 PM
మొక్కజొన్న పంట లో కలుపు నివారణ తెలియ చేయండి
0
0
1
0
Janardhana Reddy
Anantapur, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 03:28 PM
boppai lo. trips. and. nalli ekkuva unmade. nivarana telapande
0
0
1
0
A
Ashok
Kuvvakolli, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 03:26 PM
0
0
5
1
s
sirajuddin
Andhra Pradesh
22 Jul 19, 03:12 PM
0
0
1
0
చిమన్ శ్రీనివాస్
Adloor Yellareddy, Telangana
22 Jul 19, 03:11 PM
0
0
3
0
K
Kishor
Telangana
22 Jul 19, 02:45 PM
em spray cheyyali cheppagalara
0
0
2
0
S
Santhosh
Telangana
22 Jul 19, 02:35 PM
0
0
1
0
B
Besta Ravindrudu
Perusomula, Andhra Pradesh
22 Jul 19, 02:18 PM
0
0
2
0
বেশি দেখুন