નવીનભાઇ હાજીપરા
Gujarat
19 Jul 19, 12:42 AM
મારી જમીન ઉપર અમુક જગ્યા એ મોરો પાક થાય છે. એના માટે સુ કરવુ.મને સમજાવો
0
0
0
0
Rahul Kendre
Parli, Maharashtra
19 Jul 19, 12:39 AM
मी कापुस लावला होता पण पाऊस पडलाच नाही म्हणुन वाळला तर मला आता भरपुर पाऊस पडला तर डबल कापुस लावायला जमेल का ऊशीर होईल किती तारखे पर्यत जमेल कापुस लावायला
0
0
0
0
લાલસિંહ . ડી . ઝાલા
Changa, Gujarat
19 Jul 19, 12:37 AM
0
0
0
0
विजयकुमार बोबे
Maharashtra
19 Jul 19, 12:14 AM
सोयाबिन किती तारखे पर्यंत पेरणी करावी
0
0
0
0
D
Dipak Patel
Bhadreshi, Gujarat
19 Jul 19, 12:12 AM
ઉનાળું ગુવારની ખેતી વિશે માહિતી આપશો (ગુવાર ફળીની ખેતી,ગમ ગવાર નહીં)
0
0
0
0
J
Jagannath
Sangareddy, Telangana
18 Jul 19, 11:56 PM
Ginger Plant గురించి తెలుసుకోవాలి
0
0
0
0
Aslam Khan
Maharashtra
18 Jul 19, 11:53 PM
0
0
0
0
J
Jyoti Khandave
Maharashtra
18 Jul 19, 11:43 PM
capsicum is having black thrips
0
0
1
0
J
Jyoti Khandave
Maharashtra
18 Jul 19, 11:40 PM
0
0
0
0
श्रवण कुमार भुवाल
Kalyansar, Rajasthan
18 Jul 19, 11:38 PM
बायोवीटा का दाना चाहिए मूगफली के लिए
0
0
0
0
Mukesh Narware
Badora, Madhya Pradesh
18 Jul 19, 11:38 PM
Rasi seeds makka
1
0
0
0
DURSING PATA PAWARA
Maharashtra
18 Jul 19, 11:35 PM
0
0
1
0
भव्य देव
Jamargi, Chhattisgarh
18 Jul 19, 11:34 PM
मैने अपने खेत मे अरहर लगाया है लगभग 20 दिन हुए है पर उसमें कीड़े लग गए है और पत्तों को खाकर खत्म कर रहे हैं, कृपया बताएं कीड़ो से अरहर को बचाने के लिए कौनसी दवाई उपयोग...
0
0
0
0
DURSING PATA PAWARA
Maharashtra
18 Jul 19, 11:32 PM
0
0
0
0
Julian Ghodasara
Gujarat
18 Jul 19, 11:27 PM
0
0
1
1
Gurupadappa Andanashetti
Karnataka
18 Jul 19, 11:27 PM
2
0
0
0
Patel Nirav Shamalbhai
Palanpur, Gujarat
18 Jul 19, 11:14 PM
agrostar ma pipe male chhe ??
0
0
0
0
પરમાર હિતેશ
Pikhor, Gujarat
18 Jul 19, 11:13 PM
મગફળી મા પાણી પાયા પછી પીળાશ આવિ ગય સે તો શુ કરવુ.
0
0
0
0
M
Manish Tiwari
Gonda, Uttar Pradesh
18 Jul 19, 11:08 PM
Actuality my pomegranate plant's fruits aren't developing. So what should I do?
0
0
0
0
संतोष गरूड
Purna, Maharashtra
18 Jul 19, 11:05 PM
गाय 9वा मयनाचालू आहे
2
1
0
0
বেশি দেখুন